Lukning af varmen for dele af Lundemosen mandag d. 20. juni 2022

I forbindelse med reparation af fjernvarmerør ved Lundemosen nr. 43 er det nødvendigt at lukke for varmen mandag d. 20. juni 2022 fra kl. 8:00 til ca. kl. 14:00.

Det berører Lundemosen nr. 1 – 57, ulige numre.

Hvis arbejdet bliver færdigt før tiden, vil vi selvfølgelig åbne før.

Vi beklager de gener, det eventuelt må få.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a.