Den aktuelle bestyrelse

Bestyrelsen i Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a. består af i alt 5 medlemmer,  ét medlem udpeget af Greve Kommune og fire valgte medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for en periode på 2 år. Hvert år er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg, således at halvdelen af de valgte medlemmer er på valg hvert år. På den måde sikres en kontinuitet i bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelse

Den aktuelle bestyrelse og dens arbejdsfordeling ses herunder:

Formand:

Jan Toudal, Lundemosen 7, 2670 Greve

Næstformand, tarif & budget:

Michael Frederiksen, Lundemosen 45, 2670 Greve

Sekretær:

Bent Løwe, Storeholm 52, 2670 Greve

Webmaster:

Mette Klarskov Berner, Lilleholm 28, 2670 Greve

Greve Kommunes repræsentant:

Brian Jensen, Mosedeskolen, Lilleholm 58, 2670  Greve

Lilleholm 2 – 2670 Greve – CVR-nr.: 27253598