Årlig afprøvning af sirenevarslingssystemet 2024

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Beredskabsstyrelsen gennemfører den årlige afprøvning af varslingssystemet, herunder også sirenen på fjernvarmeværkets skorsten, onsdag den 1. maj 2024 kl. 12:00 til kl. 12:15.

Ring ikke til 1-1-2, politi eller brandvæsen, fordi varslingssirenerne afgiver signal. Unødvendige opkald om sirenesignal kan blokere alarmcentralen for livsvigtige meddelelser.

Udover sirenerne på tage og master, så afprøver Beredskabstyrelsen sammen med politiet igen i år det mobilbaserede varslingssystem, S!RENEN.

Mobiltelefonen afgiver signal én gang efter følgende model:

  • Din telefon skal være af nyere dato og opdateret for at kunne modtage S!RENEN.
  • Du kan ikke slå advarslen fra eller slukke for den, hvis din telefon kan modtage den.
  • Er mobiltelefonen slukket, vil den ikke modtage signalet.
  • Hvis mobiltelefonen er tilsluttet et head set, vil lyden være reduceret i head settet. Det samme er tilfældet, hvis telefonen er løftet op til øret.
  • Mobiltelefoner uden simkort kan afhængig af telefonmodel modtage signalet, hvis telefonen er tændt.
  • Mobiltelefoner, som er i flight mode, kan afhængig af telefonmodel modtage signalet, når flight mode frakobles.
  • Det er ikke en app, og du skal ikke tilmelde dig.

Ring ikke til 1-1-2, politi eller brandvæsen, fordi S!RENEN afgiver signal. Unødvendige opkald om varsling kan blokere alarmcentralen for livsvigtige meddelelser.

Læs mere om S!RENEN på sirenen.dk.
Læs mere om varsling på www.brs.dk.