Kategoriarkiv: Generelle nyheder

Nyheder, som IKKE kan kategoriseres som driftsforstyrrelser

Fjernvarmeprisen i Mosede Fjernvarmeværk i 2022

Prisen på opvarmning af et standardhus på 130 m2 og med et forbrug på 18,1 MWh/år udgør hos Mosede Fjernvarmeværk i 2022 kr. 15.982,40 inkl. moms.
For 2021 udgjorde prisen kr. 16.073,74.
Som det fremgår altså næsten samme pris.

Hertil skal bemærkes, at disse standardpriser er beregnet ud fra de budgetterede tariffer for året. De reelle priser opgøres ved afslutningen af årsregnskabet, og de kan derfor både være lavere eller højere afhængig af årsresultatet og dermed afregningen af et over- eller underskud på regnskabet.

Ordinær generalforsamling 2021 er udsat

Til andelshavere i Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a.

I følge vedtægterne skal den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april, men det er ikke muligt på grund af de nuværende Coronarestriktioner.
Det indendørs forsamlingsforbud skal hæves til omkring 50 personer, før vi kan afholde generalforsamlingen.

Der vil blive indkaldt til generalforsamlingerne på sædvanlig måde ved omdeling af indkaldelse mindst 14 dage før afholdelsen.

Skulle der være spørgsmål til ovennævnte, er I altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a.

Generalforsamling 2020 efter sommerferien

Til andelshavere i Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a
og også til grundejere i Grundejerforeningen Lundemosegaard.

Vi har tidligere meddelt, at vi forventede de årlige, almindelige generalforsamlinger afholdt ultimo maj eller primo juni, men da regeringen fortsat ikke har lempet forsamlingsforbuddet, er dette ikke muligt.

Vi har derfor udskudt generalforsamlingerne til efter sommerferien, og foreløbig har vi lagt os fast på tirsdag d. 25. august.
Der vil blive indkaldt til generalforsamlingerne på sædvanlig måde ved omdeling af indkaldelse mindst 14 dage før afholdelsen.

Skulle der være spørgsmål til ovennævnte, er I altid velkommen til at kontakte bestyrelserne.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a.
Bestyrelsen, Grundejerforeningen Lundemosegaard

Generalforsamling 2020 er udsat

Til andelshavere i Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a
og også til grundejere i Grundejerforeningen Lundemosegaard.

Generalforsamlingerne for ovennævnte foreninger skulle være afholdt den 20.4.2020.

Da vi endnu ikke ved, om den nuværende lovgivning i forbindelse med Covid-19 pandemien fortsat vil forbyde forsamlinger på over 10 personer den 20.4.2020, og med hensyntagen til vores alles helbred, har bestyrelserne i såvel varmeværket som grundejerforeningen besluttet at udskyde afholdelsen af generalforsamlingerne.

Vi håber at kunne afholde generalforsamlingerne ultimo maj/primo juni måned.
Der vil blive indkaldt til generalforsamlingerne på sædvanlig måde ved omdeling af indkaldelse mindst 14 dage før afholdelsen.

Skulle der være spørgsmål til ovennævnte, er I altid velkommen til at kontakte bestyrelserne.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a.
Bestyrelsen, Grundejerforeningen Lundemosegaard