Lukning af varmen for dele af Lundemosen torsdag d. 4. maj 2023

I forbindelse med udskiftning af stikledning til Lundemosen 19 er det nødvendigt at lukke for varmen torsdag d. 4. maj 2023 fra kl. 8:00 til ca. kl. 14:00.

Det berører Lundemosen nr. 1 – 57, ulige numre.

Hvis arbejdet bliver færdigt før tiden, vil vi selvfølgelig åbne før.

Vi beklager de gener, det eventuelt må få.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a.