Legionella

Legionella

Legionærsyge er en alvorlig lungebetændelse forårsaget af en bakterie kaldet Legionella pneumophilia.

Legionella smitter gennem vand. Det foregår hyppigst ved indånding af små vandpartikler fra eksempelvis brusere, der er forurenet med legionella-bakterier.

Sygdommen kan ikke smitte fra person til person.

De første symptomer er typisk som ved en influenza. Sygdommen udvikler sig herefter videre til lungebetændelse ofte med symptomer i centralnervesystemet, lever og nyre. Legionella behandles med antibiotika.

Hvilken temperatur skal det varme brugsvand have? Ifølge Seruminstituttet skal temperaturen være større end 50 grader.

Lilleholm 2 – 2670 Greve – CVR-nr.: 27253598