Nyttige links og brochurer

Der findes mange interessante hjemmesider og brochurer, som kan give inspiration og hjælpe, når man ønsker at vide mere om eksempelvis fjernvarme, udnyttelse af varme, energibesparelser og andet. Vi har her forsøgt at samle nogle af disse.

God fornøjelse!

Fra Dansk Fjernvarme:

“Værd at vide om fjernvarmen” indeholder basale oplysninger om fjernvarme.

Fra Energistyrelsen:

“Hold klimavenlig sommer: Stop tomgang i varmeanlægget” indeholder information om at stoppe cirkulation af varmt vand i huset i sommermånederne.

Andre brochurer (produceret af FIF-marketing):

Hold hus med varmen

“Hold hus med fjernvarme” giver en række gode råd om, hvordan man får mest ud af varmen og sit anlæg.

Afkøling

“Afkøling” beskriver begrebet afkøling, og hvorfor det er væsentligt.

Får du varme nok for dine penge?

“Får du varme nok for dine penge?” giver en grundlæggende og omfattende gennemgang af de elementer, som man bør være opmærksom som fjernvarmeaftager.

Nyttige links:

Energistyrelsen: “Værktøjer til energibesparelser”. Hér finder du adskillige tips, tricks, redskaber osv. Også den digitale energimærkning findes dér.

Energistyrelsen: “BedreBolig ordningen” gøres pr. 1. oktober 2014 national efter en periode som pilotprojekt i ni kommuner. BedreBolig ordningen er en ny ordning, som skal gøre det enklere og mere overskueligt for danske boligejere at energirenovere. Formålet er at motivere boligejerne til energirenovering ved at give dem mulighed for en samlet kvalificeret løsning til at energiforbedre hjemmet.

Teknologisk Institut (TI) har på sin hjemmeside et komplet katalog over de energibesparelser, som man kan foretage på sin ejendom: “Standardværdikatalog for energibesparelser”. Se beskrivelse af formålet med dette katalog herunder, hvor TI’s tekst er sat ind.

Standardværdikataloget er et led i aftalen mellem klima- og energiministeren og energiselskaberne.

 Kataloget anvendes i forbindelse med gennemførsel af gængse energibesparelser, hvor der med fornuft kan anlægges gennemsnitsbetragtninger. Værdierne er primært tænkt anvendt i forbindelse med besparelser i mindre enheder så som boliger og andre (mindre) bygninger.

 Ideen bag standardværdikataloget er at forenkle og simplificere opgørelsen af de realiserede energibesparelser. Standardværdierne udgør et fagligt velkvalificeret bud på de energibesparelser, der er opnås ved gennemførsel af aktiviteten. Standardværdien er en gennemsnitsbesparelse således, at den konkrete energibesparelse kan være større eller mindre. Værdien svarer derfor ikke nødvendigvis den reelle besparelse, som den enkelte slutbruger opnår.

 Opgørelsen af besparelsen sker ved en simpel multiplikation af standardværdien med antal enheder – eks. antal isolerede m2. Derudover skal den anførte prioriteringsfaktor ganges på med mindre at andet er anført.

 For den enkelte standardværdi er der dels anført en række forudsætninger der skal være opfyldt for at værdien kan anvendes, endvidere er der anført evt. begrænsninger i anvendelsen.

 Med henblik på at sikre retvisende og troværdige standardværdier er der åbenhed om udarbejdelsen af standardværdikataloget. Selve arbejdet varetages af net- og distributionsselskaberne med bistand fra Teknologisk Institut og værdierne godkendes af Energistyrelsen. Den tekniske arbejdsgruppe vurderer årligt om der er grundlag for at justere de forskellige standardværdier, bl.a. i lyset af den teknologiske udvikling. Evt. ændringer har kun virkning for den fremtidige indsats.”

– kilde: Teknologisk Institut.

Lilleholm 2 – 2670 Greve – CVR-nr.: 27253598