Kontakt

 

Problemer med varmen:

Telefon: 43 64 44 00

 OBS! Mosede Fjernvarmeværk (MFV) og VEKS (driftsansvarlige) er ansvarlige for varmeforsyningen frem til andelshavernes egne varmesystemer (i husene). Udkald til problemer i andelshavernes egne systemer er for andelshavernes egen regning, og vil i givet fald blive viderefaktureret. Hvis problemet kan lokaliseres til eget system, så tilkald gerne en autoriseret VVS-installatør.

Kontakt ved driftsforstyrrelser og betalinger:

VEKS, Roskildevej 175, 2620 Albertslund

Telefon 43 64 44 00

Forretningsfører: Kammille Thysen Nielsen, VEKS

Driftsleder: Per Søgaard Lundberg, VEKS

E-mail: veks@veks.dk

 

Mosede Fjernvarmeværks bestyrelse:

Den aktuelle bestyrelse

Lilleholm 2 – 2670 Greve – CVR-nr.: 27253598