Tariffer

FV-billede

På denne side finder du tarif-bladene for de respektive år. Tariffen er fastsat på baggrund af budgettet for det givne år, og danner baggrund for beregningen af forbrugernes a conto-betalinger.

Hvert år indberetter alle fjernvarmeværker i Danmark deres tariffer til Energitilsynet, som laver en samlet statistik/oversigt over landets varmepriser.

AKTUEL TARIF for beregning af à conto betaling: Tarif 2024

Næste års tarif: Tarifblad 2025 (budget).

Opkrævning for varme sker i 4 rater til betaling d. 1/2, 1/5, 1/8 og 1/11.
Raten d. 1/5 inkluderer afregning for seneste årsopgørelse.

Nederst finder du en præsentation af tariffens opbygning og alternativer til den valgte metode. Præsentationen blev gennemgået på generalforsamlingen i 2013.

Tariffer fra tidligere år:

Tarif 2023

Tarif 2022

Tarif 2021

Tarif 2020

Tarif 2019

Tarif 2018

Tarif 2017

Tarif 2016

Tarif 2015 (afregningstarif)

Tarif 2014

Tarif 2013

Tarif 2012

Tarif 2011

Tarif 2010

Tarif 2009

Tarif 2008

Tarif 2007

Tarif 2006

Tarif 2005

Tarif 2004

Tarif 2003

Præsentation fra generalforsamling 2013:

Tarifopbygning og alternativer

Lilleholm 2 – 2670 Greve – CVR-nr.: 27253598