Regnskaber

Regnskab

Hér kan du finde de seneste årsregnskaber for Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a. Vi har valgt at lægge de seneste tre afsluttede årsregnskaber på hjemmesiden.

Årsregnskab for 2023

Årsregnskab for 2022

Årsregnskab for 2021

Tidligere regnskaber kan, ved relevans, rekvireres hos bestyrelsesformand Jan Toudal.

Lilleholm 2 – 2670 Greve – CVR-nr.: 27253598