Regnskaber

Regnskab

Hér kan du finde de seneste årsregnskaber for Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a. Vi har valgt at lægge de seneste tre afsluttede årsregnskaber på hjemmesiden.

Årsregnskab for 2020

Årsregnskab for 2019

Årsregnskab for 2018

Tidligere regnskaber kan, ved relevans, rekvireres hos bestyrelsesformand Jan Toudal.

Lilleholm 2 – 2670 Greve – CVR-nr.: 27253598