Generalforsamlinger

På vores ordinære generalforsamlinger, som sædvanligvis afholdes i marts/april hvert år, er der en sund og saglig debat om værkets ledelse, drift og naturligvis priser på varmeforsyningen.

Generalforsamlings-klokke

Hér finder du indkaldelse til og referat fra den senest afholdte generalforsamling:

Indkaldelse 2023Referat 2023

Næste ordinære generalforsamling bliver i foråret 2024.
Indkaldelse og bilag vil kunne findes herunder, når indkaldelse udsendes med brev.

Supplerende dokumenter til generalforsamling 2024: Vil være tilgængelig ved udsendelse af indkaldelsen

Hvis du ønsker at orientere dig om de tidligere generalforsamlinger, så klik hér.

Lilleholm 2 – 2670 Greve – CVR-nr.: 27253598