Generalforsamlinger

På vores ordinære generalforsamlinger, som sædvanligvis afholdes i marts/april hvert år, er der en sund og saglig debat om værkets ledelse, drift og naturligvis priser på varmeforsyningen.

Generalforsamlings-klokke

Hér finder du indkaldelse til og referat fra den senest afholdte generalforsamling:

Indkaldelse 2019 –> Referat 2019

Næste ordinære generalforsamling var planlagt til foråret 2020, men pga. situationen omkring Corona-virus blev den udsat – indkaldelse og bilag vil kunne findes herunder, når indkaldelse udsendes med brev.

Supplerende dokumenter til generalforsamling 2020 tirsdag d. 25. august kl. 18:30:

Indkaldelse 2020
Årsrapport 2019
Tarifblad 2020
Forslag til revideret budget for 2020 og forslag til budget for 2021
Tarifblad 2021
Investeringsplan 2020

Hvis du ønsker at orientere dig om de tidligere generalforsamlinger, så klik hér.

Lilleholm 2 – 2670 Greve – CVR-nr.: 27253598