Generalforsamlinger

På vores ordinære generalforsamlinger, som sædvanligvis afholdes i marts/april hvert år, er der en sund og saglig debat om værkets ledelse, drift og naturligvis priser på varmeforsyningen.

Generalforsamlings-klokke

Hér finder du indkaldelse til og referat fra den senest afholdte generalforsamling:

Indkaldelse 2024Referat 2024

Næste ordinære generalforsamling bliver i foråret 2025.
Indkaldelse og bilag vil kunne findes herunder, når indkaldelse udsendes.

Supplerende dokumenter til generalforsamling 2025: Vil være tilgængelige ved udsendelse af indkaldelsen.

Hvis du ønsker at orientere dig om de tidligere generalforsamlinger, så klik hér.

Lilleholm 2 – 2670 Greve – CVR-nr.: 27253598