Lukning af varmen for alle tirsdag d. 21. juni 2022

Nogle håndværkere har boret ind i hovedledningen tæt på skolen, så det er nødvendigt at lukke for varmen til alle nu kl. 16.
Det kan ikke siges, hvor længe lukningen varer, men et gravehold er på vej.

Vi skrev tidligere, at Lilleholm var undtaget, men det kunne desværre ikke lade sig gøre, så det berører alle huse på Lundemosen, Lilleholm og Storeholm.

Vi informerer igen, når vi ved noget mere.

Vi beklager de gener, det eventuelt må få.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a.