Aflæsningsbreve omdelt mandag den 20. december

Mandag den 20. december er der omdelt breve med information om måleraflæsning d. 31. december. Husk aflæsning af målere med både MWh og kubikmeter og indrapporter aflæsningen senest d. 5. januar 2022 kl. 12:00.

I ønskes en glæde jul og et godt nytår.