Lukning af varmen for dele af Lilleholm torsdag d. 7. oktober 2021

I forbindelse med reparation af fjernvarmerør ved Lilleholm nr. 46 – 48 er det nødvendigt at lukke for varmen torsdag d. 7. oktober 2021 fra kl. 8:00 til ca. kl. 18:00.

Det berører Lilleholm nr. 4 – 20, 30 – 32 og 42 – 54.

Hvis arbejdet bliver færdigt før tiden, vil vi selvfølgelig åbne før.

Vi beklager de gener, det eventuelt må få.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a.