Kategoriarkiv: Generelle nyheder

Nyheder, som IKKE kan kategoriseres som driftsforstyrrelser

Ordinær generalforsamling 2021 er udsat

Til andelshavere i Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a.

I følge vedtægterne skal den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april, men det er ikke muligt på grund af de nuværende Coronarestriktioner.
Det indendørs forsamlingsforbud skal hæves til omkring 50 personer, før vi kan afholde generalforsamlingen.

Der vil blive indkaldt til generalforsamlingerne på sædvanlig måde ved omdeling af indkaldelse mindst 14 dage før afholdelsen.

Skulle der være spørgsmål til ovennævnte, er I altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a.

Generalforsamling 2020 efter sommerferien

Til andelshavere i Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a
og også til grundejere i Grundejerforeningen Lundemosegaard.

Vi har tidligere meddelt, at vi forventede de årlige, almindelige generalforsamlinger afholdt ultimo maj eller primo juni, men da regeringen fortsat ikke har lempet forsamlingsforbuddet, er dette ikke muligt.

Vi har derfor udskudt generalforsamlingerne til efter sommerferien, og foreløbig har vi lagt os fast på tirsdag d. 25. august.
Der vil blive indkaldt til generalforsamlingerne på sædvanlig måde ved omdeling af indkaldelse mindst 14 dage før afholdelsen.

Skulle der være spørgsmål til ovennævnte, er I altid velkommen til at kontakte bestyrelserne.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a.
Bestyrelsen, Grundejerforeningen Lundemosegaard

Generalforsamling 2020 er udsat

Til andelshavere i Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a
og også til grundejere i Grundejerforeningen Lundemosegaard.

Generalforsamlingerne for ovennævnte foreninger skulle være afholdt den 20.4.2020.

Da vi endnu ikke ved, om den nuværende lovgivning i forbindelse med Covid-19 pandemien fortsat vil forbyde forsamlinger på over 10 personer den 20.4.2020, og med hensyntagen til vores alles helbred, har bestyrelserne i såvel varmeværket som grundejerforeningen besluttet at udskyde afholdelsen af generalforsamlingerne.

Vi håber at kunne afholde generalforsamlingerne ultimo maj/primo juni måned.
Der vil blive indkaldt til generalforsamlingerne på sædvanlig måde ved omdeling af indkaldelse mindst 14 dage før afholdelsen.

Skulle der være spørgsmål til ovennævnte, er I altid velkommen til at kontakte bestyrelserne.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a.
Bestyrelsen, Grundejerforeningen Lundemosegaard

Nekrolog over Hasse Nielsen

Vi har den 12. januar 2018 fået den triste nyhed, at vores tidligere grundejerforeningsformand Hasse Nielsen afgik ved døden d. 8. januar 2018 og blev bisat den 12. januar 2018.

Hasse var med i bestyrelsen for Grundejerforeningen fra 1989 og blev valgt til formand i 1993, en post han bestred, indtil han forlod bestyrelsen i 2012.

Han var blandt initiativtagerne til, at Mosede Fjernvarmeværk i 2003 blev omdannet til amba/andelsværk og overtaget af varmeaftagerne.

Med sin store viden og ihærdighed har Hasse været et stort aktiv for Grundejerforeningen Lundemosegaard og Mosede Fjernvarmeværk.

Vi sender de varmeste tanker til Hasses hustru Berit og hans familie.

Æret være Hasses minde.

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Lundemosegaard
Bestyrelsen for Mosede Fjernvarmeværk

Årsaflæsning – sidste frist 4. januar 2017

Året er ved at nærme sig sin afslutning, og det er dermed tid til at aflæse og indberette varmeforbrug for 2016.

VEKS udsender inden for kort tid aflæsningsblanket til alle andelshavere. Senest den 4/1 2017 skal forbruget indberettes – enten ved at indsende aflæsningsblanketten eller ved at indberette hér på hjemmesiden under menuen “Tast selv service”, hvor der er link til indtastningssiden.

Det er vigtigt, at alle de rigtige værdier aflæses og indtastes med henblik på korrekt beregning af forbrug og afkøling for hver enkelt forbruger.

Husk derfor at aflæse og indtaste følgende værdier:

  1. MWh
  2. m³ 
  3. Timer (h)

VÆR OPMÆRKSOM PÅ: Når du skal indtaste din årsaflæsning via linket ovenfor, så skal du bruge dit forbrugernr. og den kode, som fremgår af den aflæsningsblanket, som du modtager fra VEKS om få dage.

Varsling: Ændring af datoer for betalingsopkrævninger

Mosede Fjernvarmeværk har et svingende likviditetsbehov, dels fordi fyringssæsonen svinger afhængigt af vejret, men også fordi der jævnligt er reparationer og renoveringer af værkets rørsystem.

Der har typisk manglet likviditet i foråret og sommeren, hvor der er udført planlagt arbejde på systemet, så færrest muligt har manglet varme, mens reparationer/renoveringer har fundet sted.

For at forbedre værkets likviditet har bestyrelsen besluttet at flytte opkrævningen af de kvartalsvise à conto betalinger for varmen, samt årsafregningen. I henhold til Varmeforsyningsloven skal driften af værket ”hvile i sig selv”, og værker må ikke oparbejde en kapital, der kan modvirke likviditetsudsving.

Opkrævningerne flyttes således fra 1/3, 1/6, 1/9, 1/12 til 1/2, 1/5, 1/8, 1/11, og årsafregningen sker fremover pr. 1/5. Ændringen sker fra 2017, således at første à conto betaling for 2017 sker 1. februar 2017.

Hvis der er spørgsmål hertil, så er I velkommen til at kontakte bestyrelsen. Til orientering er denne information ligeledes udsendt pr. brev til alle andelshavere.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a