Stabile varmepriser

Vi forventer at kunne fastholde varmeprisen i 2022 og 2023 på samme niveau, men må måske set i lyset af de volatile elpriser forvente en stigning på ca. 10% i 2023.

Vores varmeleverandør, VEKS, producerer bl.a. varme via overskudsvarme fra store kraftvarmeværker og affaldsforbrændingsanlæg i Hovedstadsområdet. Stigende brændselspriser på kraftvarmeværkerne modregnes delvist af stigende indtægter fra salg af el.

Se evt. mere herom på VEKS’ hjemmeside.