Gode råd

1. Foretag regelmæssig kontrol af forbruget

For eksempel ved én gang om ugen eller måneden at aflæse varmemåleren og føre tallene ind i et forbrugsskema.

2. Vær opmærksom på returtemperaturen

Returtemperaturen skal være så lav som mulig for at reducere værkets energiforbrug og dermed forbedre varmeøkonomien og miljøet.
Afkølingen af fjernvarmevandet aflæses som forskellen mellem frem- og returtemperaturen (temperaturdifferencen) og skal helst være mere end 30o C.

Afkoeling-fjernvarme

 

3. Kontroller jævnligt rumtemperaturen

Rumtemperaturen bør højst være 21°  C i opholdsrum og 14-18° C i mindre benyttede rum.

4. Brug alle radiatorer i de enkelte rum

Man opnår den bedste varmekomfort og afkøling ved at benytte alle radiatorer i de enkelte rum.

Termostat

 

5. Få med jævne mellemrum et eftersyn af dit anlæg

Ved at få efterset sit anlæg med jævne mellemrum – gerne en gang om året – opnår man, at anlægget fungerer optimalt og dermed udnytter den købte varme bedst muligt.

Varmeservice

Lilleholm 2 – 2670 Greve – CVR-nr.: 27253598