Om værket

Mosede Fjernvarmeværk – set fra oven.

Luftfoto

Mosede Fjernvarmeværk blev pr. 1. juli 2003 overdraget af Greve kommune til et nyt andelsselskab, der er stiftet af de varmeaftagere som er tilsluttet til fjernvarmeværket. Denne mere direkte brugerindflydelse er sikret gennem Varmeforsyningsloven, der giver forbrugerne en forkøbsret, hvis en kommune ønsker at afstå et sådant værk. Denne forkøbsret besluttede varmeaftagerne i Mosede sig for at udnytte ved at stifte et andelsselskab, der kunne forestå driften på forbrugernes vegne.

Kort om fjernvarmeværkets historie

Værket blev oprindeligt bygget som et kommunalt ejet værk, og ligger gemt lidt af vejen ved indkørslen til Mosede Skole og Center, og har siden slutningen af 1960’erne leveret varme til de 191 parcelhuse på Lundemosen, Storeholm og Lilleholm, samt til skolen, SFO’en, Centret, Mosede Kirke, Lægehuset og Børnehaven Mosebo –  i alt 197 forbrugere. Værkets drift har altid skulle hvile i sig selv – dvs. at alle udgifter til værket har altid skulle betales af de tilsluttede forbrugere.

For at kunne forsyne 197 forbrugere med varme er der anvendt ca. 12 km rør, hvoraf ca. 6,5 km er hovedledninger, og de resterende ca. 5,5 km er stikledninger, som forbinder forbrugernes huse og installationer til hovedledningerne. Se oversigt ledningsnettet hér: Ledningsnet pr. 05-03-2019

Nedenfor ses nogle af installationerne indenfor på værket.

Værket indefra_2013_001

Værket indefra_2013_002

Lilleholm 2 – 2670 Greve – CVR-nr.: 27253598