Information om Indefrysningsordningen

Første forudsætning for at være omfattet af Indefrysningsordningen i et fjernvarmeværk er, at prisen for et standardhus (130 m2 og årligt forbrug på 18,1 MWh) skal overstige kr. 26.000 inklusiv moms.

Bestyrelsen forventer ikke, at prisen komme op på det niveau, og derfor er andelshavere i fjernvarmeværkets område ikke berettiget til at deltage i Indefrysningsordningen.