Generalforsamling 2020 efter sommerferien

Til andelshavere i Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a
og også til grundejere i Grundejerforeningen Lundemosegaard.

Vi har tidligere meddelt, at vi forventede de årlige, almindelige generalforsamlinger afholdt ultimo maj eller primo juni, men da regeringen fortsat ikke har lempet forsamlingsforbuddet, er dette ikke muligt.

Vi har derfor udskudt generalforsamlingerne til efter sommerferien, og foreløbig har vi lagt os fast på tirsdag d. 25. august.
Der vil blive indkaldt til generalforsamlingerne på sædvanlig måde ved omdeling af indkaldelse mindst 14 dage før afholdelsen.

Skulle der være spørgsmål til ovennævnte, er I altid velkommen til at kontakte bestyrelserne.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a.
Bestyrelsen, Grundejerforeningen Lundemosegaard