Generalforsamling 2020 er udsat

Til andelshavere i Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a
og også til grundejere i Grundejerforeningen Lundemosegaard.

Generalforsamlingerne for ovennævnte foreninger skulle være afholdt den 20.4.2020.

Da vi endnu ikke ved, om den nuværende lovgivning i forbindelse med Covid-19 pandemien fortsat vil forbyde forsamlinger på over 10 personer den 20.4.2020, og med hensyntagen til vores alles helbred, har bestyrelserne i såvel varmeværket som grundejerforeningen besluttet at udskyde afholdelsen af generalforsamlingerne.

Vi håber at kunne afholde generalforsamlingerne ultimo maj/primo juni måned.
Der vil blive indkaldt til generalforsamlingerne på sædvanlig måde ved omdeling af indkaldelse mindst 14 dage før afholdelsen.

Skulle der være spørgsmål til ovennævnte, er I altid velkommen til at kontakte bestyrelserne.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a.
Bestyrelsen, Grundejerforeningen Lundemosegaard