Ordinær generalforsamling 2021 er udsat

Til andelshavere i Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a.

I følge vedtægterne skal den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april, men det er ikke muligt på grund af de nuværende Coronarestriktioner.
Det indendørs forsamlingsforbud skal hæves til omkring 50 personer, før vi kan afholde generalforsamlingen.

Der vil blive indkaldt til generalforsamlingerne på sædvanlig måde ved omdeling af indkaldelse mindst 14 dage før afholdelsen.

Skulle der være spørgsmål til ovennævnte, er I altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a.