Aflæsningsbreve omdelt mandag den 21. december

Mandag den 21. december er der omdelt breve med information om måleraflæsning d. 31. december.

Husk aflæsning af målere med både MWh og kubikmeter og indrapporter målingen senest d. 6. januar 2021.

I ønskes en glæde jul og et godt nytår.