Nekrolog over Hasse Nielsen

Vi har den 12. januar 2018 fået den triste nyhed, at vores tidligere grundejerforeningsformand Hasse Nielsen afgik ved døden d. 8. januar 2018 og blev bisat den 12. januar 2018.

Hasse var med i bestyrelsen for Grundejerforeningen fra 1989 og blev valgt til formand i 1993, en post han bestred, indtil han forlod bestyrelsen i 2012.

Han var blandt initiativtagerne til, at Mosede Fjernvarmeværk i 2003 blev omdannet til amba/andelsværk og overtaget af varmeaftagerne.

Med sin store viden og ihærdighed har Hasse været et stort aktiv for Grundejerforeningen Lundemosegaard og Mosede Fjernvarmeværk.

Vi sender de varmeste tanker til Hasses hustru Berit og hans familie.

Æret være Hasses minde.

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Lundemosegaard
Bestyrelsen for Mosede Fjernvarmeværk