Lukning af varmen for dele af Storeholm og Lilleholm mandag d. 13. september 2021

I forbindelse med udskiftning af defekt hovedhane hos en aftager er det nødvendigt at lukke for varmen mandag d. 13. september 2021 fra kl. 12:00 til ca. kl. 15:00.

Det berører Storeholm nr. 1 – 23 ulige numre, Storeholm nr. 2 – 20 lige numre og Lilleholm nr. 22, 26 og 28.

Hvis arbejdet bliver færdigt før tiden, vil vi selvfølgelig åbne før.

Vi beklager de gener, det eventuelt må få.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a.