Kategoriarkiv: Generelle nyheder

Nyheder, som IKKE kan kategoriseres som driftsforstyrrelser

Nyhedsbrev – en ny mulighed!

Som noget nyt introducerer vi et nyhedsbrev.

Nyhedsbrevet vil blive brugt til at informere om flere forskellige emner. Herunder kan du se et udvalg af de emner, som vil blive informeret via nyhedsbrevet fremover:

  • Driftsforstyrrelser
  • Annoncering af generalforsamling
  • Annoncering af årsaflæsning
  • Generelle nyheder med almen interesse

Så tilmeld dig nyhedsbrevet, hvis du er andelshaver i Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a., så holder vi dig løbende opdateret med de vigtigste informationer!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a.

Reparationer i 2011 – reduktion af à conto raten pr. 1/12-2011

Vi har med glæde kunne konstatere, at vi til dato ikke har haft så store reparationsudgifter til vores rørsystem, som vi havde frygtet.

Bestyrelsen har derfor besluttet, som det blev vedtaget på årets generalforsamling,  at reducere  à conto raten pr. 1.12.2011 med i alt kr. 600.000 excl. moms. VEKS vil derfor beregne en ny rate pr. 1.12.2011.

Som økonomien, der jo især styres af rørreparationerne, ser ud nu, vil der måske komme et mindre overskud for 2011, hvoraf en del vil blive henlagt til en kommende investering i rørrenovering. Beløbet hertil kan dog ikke opgøres, før vi har regnskabet for hele året. Såfremt der skulle komme uventede reparationer inden årets udgang, vil beløbet blive revideret i forhold hertil.

Bestyrelsen har sammen med VEKS’ tekniske afdeling gennemgået og vurderet ledningsnettet og udgifter til renovering – og på basis heraf mener vi, at såfremt vi skal opstille en langsigtet større renoverings-/investeringsplan, vil det kræve en væsentlig forhøjelse af varmebetalingen i de kommende år.

For at opnå en acceptabel varmebetaling, som i tidligere år, vil vi derfor i stedet stræbe efter mindre henlæggelser, hvor vi kan foretage mindre nødvendige renoveringer løbende.

Ombygninger

Vi skal samtidig henlede opmærksomheden på, at såfremt der bliver foretaget ombygninger, eller tilbygninger, f.eks. inddragelse af udestue som en del af huset, så skal varmeværket orienteres, ligesom det påhviler den enkelte husejer at sørge for indberetning til BBR registeret. I tvivlstilfælde kan der findes mere herom på varmeværkets hjemmeside – Mosedefv.dk, kommunens hjemmeside – Greve.dk og BBR registerets hjemmeside – BBR.dk.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a