Vandindbrud

Vigtig information til alle.

Vores spædevandsforbrug er pludselig faldet til 0 kubikmeter pr døgn fra d. 15.12.2017, og det skyldes formodentligt et brud i en varmtvandsbeholder hos en af vores andelshavere.

Vi vil derfor bede alle om at kontrollere, at jeres vandmåler står stille, når I ikke bruger vand.

Derfor:

  • Luk for alle vandhaner, vaskemaskine, opvaskemaskine, osv., og tjek så, om jeres vandmåler står stille.
  • Hvis den fortsat løber, så må I orientere os og kontakte et VVS firma, så skaden stoppes.

Hvis skaden er sket hos jer, vil vi anbefale, at I lukker for vandet, indtil skaden er udbedret.

Kontakt VEKS på telefon 43 64 44 00 – eller værkets formand Jan Toudal på 43 40 41 42.

Med venlig hilsen

Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a