Kategoriarkiv: Driftsinformation

Lukning af varmen for dele af Storeholm torsdag d. 28. februar 2019

I forbindelse med reparation af varmeledning ud for Storeholm nr. 5 – 7 lukkes der for varmen torsdag d. 28. februar 2019 fra kl. 8:00 til ca. kl. 16:00.

Det berører Storeholm nr. 1 – 23, ulige numre, og Storeholm nr. 2 – 20, lige numre.

Hvis arbejdet bliver færdigt før tiden, vil vi selvfølgelig åbne før.

Vi beklager de gener, det eventuelt må få.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a.

Lukning af varmen for dele af Lundemosen torsdag d. 19. april 2018

I forbindelse med reparation af varmeledning ud for Lundemosen nr. 21 og Lundemosen nr. 82 lukkes der for varmen torsdag d. 19. april 2018 fra kl. 8:00 til ca. kl. 16:00.

Det berører Lundemosen nr. 1 – 57, ulige numre, og Lundemosen nr. 54 – 112, lige numre

Hvis arbejdet bliver færdigt før tiden, vil vi selvfølgelig åbne før.

Vi beklager de gener, det eventuelt må få.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a.

Reparation af fjernvarmerør på Lundemosen

Der er mistanke om flere brud på fjernvarmerør på Lundemosen.

I dag, torsdag d. 22.03.2018, er der blevet gravet op ud for Lundemosen 21, og røret er repareret midlertidigt.

I morgen, fredag d. 23.03.2018, vil det samme ske ud for Lundemosen 82.

Senere vil der komme meddelelse om lukning for fjernvarmen i de berørte områder for at lave den endelige reparation.

Vi beklager de gener, det eventuelt må få.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a.

Vandindbrud

Vigtig information til alle.

Vores spædevandsforbrug er pludselig faldet til 0 kubikmeter pr døgn fra d. 15.12.2017, og det skyldes formodentligt et brud i en varmtvandsbeholder hos en af vores andelshavere.

Vi vil derfor bede alle om at kontrollere, at jeres vandmåler står stille, når I ikke bruger vand.

Derfor:

  • Luk for alle vandhaner, vaskemaskine, opvaskemaskine, osv., og tjek så, om jeres vandmåler står stille.
  • Hvis den fortsat løber, så må I orientere os og kontakte et VVS firma, så skaden stoppes.

Hvis skaden er sket hos jer, vil vi anbefale, at I lukker for vandet, indtil skaden er udbedret.

Kontakt VEKS på telefon 43 64 44 00 – eller værkets formand Jan Toudal på 43 40 41 42.

Med venlig hilsen

Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a

Lukning af varmen for dele af Lundemosen tirsdag d. 5. december 2017

I forbindelse med reparation af varmeledning ud for Lundemosen nr. 41 lukkes der for varmen tirsdag d. 5 december 2017 fra kl. 9:00 til ca. kl. 16:00.

Det berører Lundemosen nr. 1 – 57, ulige numre.

Hvis arbejdet bliver færdigt før tiden, vil vi selvfølgelig åbne før.

Vi beklager de gener, det eventuelt må få.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a.

Termografering i værkets område onsdag d. 8. november 2017

Mosede Fjernvarmeværk vil udføre en termografering (fotografering med varmefølsomt kamera) af fjernvarmerørene i området onsdag d. 8. november 2017. Termograferingen vil ske fra bil og vil begynde kl. 4 om morgenen, hvor vejret er koldest.

Formålet med termograferingen er at prøve at afsløre læk i rørene, da vi fortsat har et stort forbrug af spædevand.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a.